Stanowisko w sprawie spektaklu „Śmierć i dziewczyna”

My, działaczki i działacze Partii Razem, wyrażamy zaniepokojenie reakcją polityków na spektakl „Śmierć i dziewczyna” w reżyserii Eweliny Marciniak, wystawiany w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Działania ministra kultury i radnych sejmiku województwa, zmierzające do zablokowania tego przedstawienia jeszcze przed jego premierą, są jaskrawym przykładem cenzury prewencyjnej i jako takie stanowią zamach na wolność twórczą i autonomię instytucji kultury. Naciski na odwołanie spektaklu wyłącznie na podstawie jego kampanii marketingowej i doniesień medialnych stwarzają niepokojący precedens dla kolejnych prób bezpodstawnego ograniczania wolności wypowiedzi artystycznej.

W pełni zgadzamy się z postawą przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, którzy mimo nacisków ze strony ministra kultury odmówili jakiegokolwiek ingerowania w wolność wypowiedzi artystycznej w zarządzanej przez siebie instytucji.

Szanujemy poglądy odmienne od naszych, ale kategorycznie sprzeciwiamy się stosowaniu przemocy podczas ich manifestowania: zarówno fizycznej (blokowanie wejścia do teatru, atakowanie członków rodziny dyrektora Krzysztofa Mieszkowskiego), psychicznej (groźby pod adresem pracowników teatru), jak i polegającej na nadużywaniu władzy (szantaż ekonomiczny). Nie mamy wątpliwości, że to opresyjne wypowiedzi i działania polityków przed premierą stworzyły atmosferę społecznego przyzwolenia na agresję wobec jego twórców, realizatorów, a nawet widzów.

Finansowanie „jedynie słusznych” spektakli, książek i filmów jest domeną polityki kulturalnej w systemach totalitarnych, nie demokratycznych. Jesteśmy przekonani, że dorośli odbiorcy kultury i sztuki w naszym kraju powinni mieć prawo i możliwość samodzielnego ocenienia ich wartości i dokonania świadomego wyboru w zgodzie ze swoim własnym – a nie narzuconym odgórnie – światopoglądem.

Zadaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie jest cenzurowanie tekstów kultury, a praca nad zapewnieniem wszystkim twórcom warunków do rozwoju i działań w poczuciu pełnej, gwarantowanej im przez konstytucję, wolności artystycznej. Dyskusja dotycząca kultury w naszym kraju powinna ogniskować się w tej chwili nie wokół kwestii światopoglądowych czy etycznych, a raczej palących problemów związanych z nierównym dostępem do kultury i sztuki – zarówno ze względów ekonomicznych, jak i infrastrukturalnych.

Uchwała Rady Okręgu Wrocławskiego przyjęta 26 listopada 2015 roku

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Comments are closed.