Powiedz radnym, jak wesprzeć walkę z przemocą domową!

Irena Terpiłowska walczy o godne warunki życia ofiar przemocy domowej. Opracowała projekt takich zmian w regułach przyznawania mieszkań komunalnych, żeby były one bardziej korzystne dla osób doświadczających przemocy w domu, często ze strony osób najbliższych.

Projekt trafi pod obrady Rady Miejskiej w czwartek 20 października. Jak możesz pomóc? Wyślij radnym e-mail namawiający ich do poparcia projektu.

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Comments are closed.