Wrocław dla ludzi, nie dla myśliwych!

Obwody Myśliwskie

 

Powyższa mapa prezentuje tereny na których mogą odbywać się polowania na terenie Wrocławia. Chcesz to zmienić?

Podpisz petycję!

My, niżej podpisani, zwracamy się z apelem do Sejmiku Dolnośląskiego o usunięcie z terenu Wrocławia wszystkich obwodów łowieckich.

Uzasadnienie:
1. Polowania na terenach miejskich oznacza realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.
2. Obecne prawo umożliwia myśliwym nie informowanie mieszkańców o organizowanych polowaniach.
3. W świetle nowych przepisów, które proponuje Ministerstwo Środowiska, zakłócenie polowania, nawet niezamierzone, staje się wykroczeniem (mieszkańcy mogą zakłócić polowanie wychodząc z domów!).
Komentarz:

Sporadyczne problemowe sytuacje, gdy zwierzęta zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców można rozwiązać przez wywożenie ich z miasta. Najczęściej jednak wystarczy umożliwienie zwierzętom opuszczenia gęstej zabudowy i wycofania się do lasu. Nie ma potrzeby używania broni, a zdarzające się w Polsce przypadki postrzeleń czy nawet śmierci osób postronnych, jak i uczestników polowań, skłaniają do ostrożności. Zasięg używanej broni kulowej to kilka kilometrów. W takiej sytuacji nikt nie może czuć się bezpieczny. Nie można także lekceważyć zmieniającego się stosunku społeczeństwa do łowiectwa oraz krytycznej oceny działań Polskiego Związku Łowieckiego, wyrażonej między innymi w wynikach kontroli NIK z 2015 r. Jasno z niej wynika, że przyjęty w Polsce przestarzały model łowiectwa funkcjonuje praktycznie poza kontrolą Ministerstwa Środowiska i poza kontrolą społeczną.

Obiekcje etyczne dotyczą niektórych działań myśliwych, takich jak treningi psów myśliwskich z użyciem żywych lisów, polowania na ptaki, wykorzystywanie psów w nagonkach czy polowania zbiorowe, w czasie których, duża część poranionych zwierząt ucieka, a potem pada w cierpieniu lub pozostaje kalekimi. Polowania te powodują także płoszenie gatunków chronionych. Polowania na terenie miasta nie mają też uzasadnienia gospodarczego, szkody rolnicze powodowane przez zwierzęta (głównie dziki) we Wrocławiu mają marginalne znaczenie. Polowania służą wyłącznie rozrywce niewielkiej liczby osób.

Powiedz o niej znajomym!

Stanowisko Razem o nowelizacji prawa łowieckiego

Organizatorzy akcji:

cropped-razemwroclaw.png   16805490_10212559477770749_255783062_o