Stanowisko w sprawie występów cyrków z udziałem zwierząt we Wrocławiu

Wrocławski Okręg RAZEM wyraża poparcie dla stanowiska dr. med. wet. Jarosława Zajączkowskiego w kwestii zaniechania wynajmowania terenów należących do Wrocławia cyrkom wykorzystującym w ramach organizowanych przez siebie pokazów zwierzęta, w tym gatunki egzotyczne, nieudomowione. Apelujemy do Prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza, o przychylenie się do prośby o niewpuszczanie cyrków ze zwierzętami na teren Wrocławia.

RAZEM stoi po stronie słabszych, którzy nie mogą bronić się sami i tych, którzy nie są dostatecznie bronieni przez prawo – a więc także po stronie zwierząt. Sprzeciwiamy się zmuszaniu zwierząt do uczestniczenia w niehumanitarnych spektaklach cyrkowych opartych na tresurze, w której często stosuje się bodźce bólowe. Zwierzęta przebywające poza swoim naturalnym środowiskiem przetrzymywane są w klatkach lub na niewielkich wybiegach, a nieustanne przenoszenie z miejsca na miejsce stanowi dla nich źródło dodatkowego stresu. Cyrki posiadające egzotyczne zwierzęta nie spełniają minimalnych warunków trzymania ich w niewoli, regulowanych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym (Dz.U. 2005 nr 5 poz. 32.).

RAZEM staje także w obronie dobra dzieci – najmłodszych widzów pokazów cyrkowych. Sprzeciwiamy się stwarzaniu przez Wrocław warunków do upowszechniania wśród dzieci negatywnych wzorców traktowania zwierząt. Oglądanie autentycznego bólu i krzywdy nie może stanowić akceptowalnej formy rozrywki. Cyrk z udziałem zwierząt jest pozbawiony walorów edukacyjnych, a pokazy cyrkowe prezentujące przedmiotowy stosunek do żywych stworzeń jako element zabawy są szkodliwe wychowawczo i nie sprzyjają właściwemu rozwojowi emocjonalnemu dzieci.

Z powyższych względów popieramy apel dr. med. wet. Jarosława Zajączkowskiego o zaniechanie wynajmowania terenów należących do Wrocławia cyrkom wykorzystującym w ramach organizowanych przez siebie pokazów zwierzęta.

Uchwała przyjęta przez Zarząd Okręgu Wrocławskiego 1 listopada 2015 roku.

SHARE IT:

Comments are closed.