List otwarty RAZEM do nowych władz uczelni wyższych Wrocławia

Podczas gdy świat akademicki żyje wyborami rektorów, Partia Razem postanowiła zwrócić uwagę na los ludzi, bez których uczelnie nie mogłyby sprawnie funkcjonować. W liście otwartym pytamy o to, czy nowe władze planują stosować w zamówieniach publicznych kryterium jakości zatrudnienia, by uczelnie wyższe zapewniały kadrze sprzątającej czy ochroniarskiej godne warunki zatrudnienia.

Wrocław, 24.03.2016 r.

List otwarty Partii Razem do nowo wybranych rektorów oraz kandydatek i kandydatów na stanowisko rektora na publicznych uczelniach wyższych we Wrocławiu

Szanowni Państwo, Członkinie i Członkowie społeczności akademickiej Wrocławia,

Z początkiem 2016 roku na wyższych uczelniach naszego miasta trwa proces wyboru nowych władz. Część z Państwa już została wybrana, by pełnić funkcję rektorów na swoich uczelniach, część dopiero kandyduje, by móc tego zaszczytu dostąpić.

Do Państwa zadań należeć będzie dbanie nie tylko o wysoki poziom naukowy i dydaktyczny uczelni, ale również o warunki pracy osób zatrudnianych przez te instytucje. Jako partia mająca na względzie dobro pracowników, zwłaszcza tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, jesteśmy zaniepokojeni nadmiernym korzystaniem przez uczelnie w całej Polsce z tzw. umów śmieciowych, a także zlecaniem firmom zewnętrznym zadań, które powinny być wykonywane przez pracowników uczelni. Prowadzi to do sytuacji, w których faktyczne zarobki licznego grona pracowników i pracownic okazują się niższe niż krajowa pensja minimalna.

Istnieją oczywiście także pojedyncze przypadki pozytywnych działań: po protestach związków zawodowych i środowisk akademickich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu wprowadzono tzw. klauzule społeczne, które pozwalają zapewnić nowo zatrudnianym pracownikom (m.in. ochroniarzom i sprzątaczkom) umowy o pracę i godne jej warunki.

W związku z tym kierujemy do Państwa następujące pytania:

  1. Czy planują Państwo stosować klauzule społeczne w organizowanych przez Państwa uczelnie przetargach?
  2. Czy planują Państwo zweryfikować poziom płac pracowników faktycznie pracujących na uczelni, a zatrudnianych przez firmy zewnętrzne?
  3. Czy zamierzają Państwo renegocjować umowy już zawarte, na mocy których pracownicy faktycznie pracujący na uczelni zatrudniani są przez firmy zewnętrzne i otrzymują wynagrodzenie godzinowe niższe niż krajowa pensja minimalna?

Państwa stosunek do powyższych pytań ma duże znaczenie nie tylko dla osób zatrudnionych na uczelniach, ale także wielu studentek, studentów oraz osób bacznie przyglądających się życiu akademii z zewnątrz. Dlatego gorąco zachęcamy do zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Okręgu Wrocławskiego Partii Razem

Maciej Jabłoński
Marek Jankowski
Agnieszka Król
Waldemar Mazur
Łukasz Olszewski
Katarzyna Pastuszka
Aleksandra Staniorowska

Pobierz list w formacie PDF

Tło grafiki na bazie zdjęcia Jar.Ciurus na licencji CC BY-SA 3.0

SHARE IT:

Comments are closed.