Petycja w sprawie stworzenia programu szczepień ochronnych na terenie całego Województwa Dolnośląskiego

Dzisiaj Razem złożyło petycje do Marszałków Województw w całej Polsce.

„Chcemy wojewódzkiego programu bezpłatnych szczepień, który rozszerzy ustawowy program o nowe szczepionki. Zabezpieczenie obywateli przed chorobami leży w interesie całego społeczeństwa” – mówił na dzisiejszej konferencji we Wrocławiu prof. Wojciech Browarny z Rady Wojewódzkiej partii Razem.

„Proponujemy wprowadzenie prostej zasady: wszystkie szczepienia ochronne, które są rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, powinny być dostępne bezpłatnie. Dzisiaj wiele rodzin nie może sobie na nie pozwolić.” – mówiła Katarzyna Wieliczko z Zarządu Okręgu partii Razem.

Tylko powszechność szczepień pozwala na pełną skuteczność, żeby powstała odporność grupowa, w zależności od choroby od 80 do 95% populacji musi być zaszczepione. W petycji Razem chce objęcia refundacją na terenie województwa w ramach regionalnego programu zdrowotnego szczepień zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w ramach aktualnego Programu Szczepień Ochronnych (dział II PSO).

 

PETYCJA

w interesie publicznym

w sprawie stworzenia programu szczepień ochronnych na terenie całego Województwa Dolnośląskiego

Panie Marszałku,

Szczepienia ochronne to jedna z najlepszych inwestycji w zdrowie mieszkanek i mieszkańców województwa – choroby zakaźne wciąż stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia populacji, ich leczenie wiąże się z poważnymi kosztami hospitalizacji i rehabilitacji, a także z kosztami zwolnień lekarskich pracownic i pracowników – na choroby ich i ich dzieci.

Programy szczepień ochronnych są bezpiecznym i skutecznym sposobem redukcji problemów i zagrożeń związanych z występowaniem chorób zakaźnych. Szczególnie duże korzyści pojawiają się, gdy odpowiednio wysoki odsetek zaszczepionych pozwala na niemal całkowite zatrzymanie szerzenia się zakażeń.

Niestety, ceny zalecanych szczepień ochronnych są poważną barierą dostępu do nich, szczególnie dla mniej zasobnych mieszkanek i mieszkańców: pełna realizacja zaleceń GIS może kosztować kilka tysięcy złotych. W związku z tą barierą wyszczepialność przy chorobach ujętych w dziale II PSO nie jest wysoka i nie osiągamy największych korzyści płynących z uzyskania odporności grupowej u mieszkańców i mieszkanek województwa.

Pełny tekst petycji – do pobrania w formacie .pdf

SHARE IT:

Comments are closed.